„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
reštaurovanie a konzervovanie
- reštaurovanie   historických omietok - štukovej výzdoby - štukolustra - nástenných malieb - mozaiky 
- reštaurovanie a konzervovanie   drevených, polychrómovaných,   pozlátených sôch a drevorezieb - závesných obrazov a rámov - starožitností
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
restaurovanie nastennych malieb
Mgr. Miroslav Pribiš
restaurovanie soch obraz poskodeny zatekajucou vodou a plesnou polychromovanie drevenej sochy restaurovanie sadroveho reliefu odstranovanie poskodeneho laku restaurovanie starozitnosti stav pred a po restaurovani restaurovanie obrazov plasticka vyzdoba ramu

reštaurovanie a konzervovanie

umelecké remeslá

umelecko-remeselná dielňa

Olejomaľba

   je    často    označovaná    ako    najhod- notnejšia       maliarska       technika. Zrodila   sa   v   15.   storočí   a   u   ma- liarov   získala   obľubu   vďaka   svojej odolnosti,     štruktúrnej     rozmani- tosti    a    pozvoľnému    zasychaniu, ktoré    umožňuje    dlhšie    pracovať na   obraze .

Nástenná maľba

   je   farebná   dekorácia   steny   alebo klenby   realizovaná   buď   na   suchú omietku    (al    secco),    do    čerstvej omietky   (al-fresco),   alebo   zmieša- nou technikou fresco-secco

Sgrafito

   (tal.   sgraffiare   -   škrabať)   je   grafická umelecká    technika,    pri    ktorej    dielo vzniká              vyškrabávaním              do viacvrstvovej    omietky.    Odškrabaním omietky    sa    odkrýva    spodná    vrstva čím   sa   vytvára   motív.   Sgrafito   vzniklo v   Taliansku   v   období   renesancie   ako typický   dekoratívny   prvok   tohto   slohu a    uplatňovalo    sa    pri    výzdobe    fasád, neskôr aj v interiéroch.

Štukolustro

   technika   nástennej      maľby   štukovej     alebo       stucco-lustro       /tal./,       štuka leštená,      sa      zakladá      na      tom,      že tvrdnutie      sadry      možno      spomaliť rozličnými   prísadami.   To   nám   umož- ňuje   zhotoviť   si   zo   sadry   hmotu,   ktorá sa   dá   za   určitý   čas   hniesť   a   modelovať ako   sochárska   hlina   a   po   stvrdnutí   je pevná,   no   nie   krehká   a   dá   sa   ľahko opracúvať,   brúsiť,   vŕtať,   rezať   a   najmä hladiť a leštiť.

Mozaika

    (tal.)    je    plošná    výzdoba,    ornamen- tálna     alebo     figurálna,     zostavená     z drobných    kociek,    hranolčekov    alebo kolíčkov,    kamenných,    neskôr    sklene- ných,    a    keramických,    upevňovaných do     mäkkej     malty,     alebo     tmelu.     V starovekom     Oriente     a     v     antike     sa používala   kamenná   mozaika   na   výzdo- bu podláh (Pompeje).

Reštaurovanie

Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu   času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským   zásahom,   ktoré   ich   chceli neodborne    opraviť    alebo    zdokonaliť.    Činnosť    reštaurátora    začína    dôkladným    prieskumom    diela    na    základe    ktorého,    si    reštaurátor    vytvorí    plán nasledujúce   činnosti.   Reštaurátor   musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu.   Musí   vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu. Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité   požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako   umelecké,   tak   technické   .   Musí   mať   výtvarné schopnosti, aby dokázal dielo obnoviť a prípadne doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu   času   a   prírodných vplyvov,    tak    aj    ľudským    zásahom,    ktoré    ich    chceli    neodborne    opraviť    alebo    zdokonaliť.    Činnosť reštaurátora    začína    dôkladným    prieskumom    diela    na    základe    ktorého,    si    reštaurátor    vytvorí    plán nasledujúce   činnosti.   Reštaurátor   musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu.   Musí   vedieť potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako   umelecké,   tak   technické   .   Musí   mať výtvarné    schopnosti,    aby    dokázal    dielo    obnoviť    a    prípadne    doplniť,    dobré    znalosti    dejín    umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
reštaurovanie a konzervovanie
reštaurovanie a konzervovanie
- reštaurovanie   historických omietok - štukovej výzdoby - štukolustra - nástenných malieb - mozaiky 
restaurovanie starozitnosti
    (tal.    sgraffiare    -    škrabať)    je    grafická umelecká     technika,     pri     ktorej     dielo vzniká    vyškrabávaním    do    viacvrstvovej omietky.      Odškrabaním      omietky      sa odkrýva    spodná    vrstva    čím    sa    vytvára motív.    Sgrafito    vzniklo    v    Taliansku    v období         renesancie         ako         typický dekoratívny      prvok      tohto      slohu      a uplatňovalo      sa      pri      výzdobe      fasád, neskôr aj v interiéroch.
    je    farebná    dekorácia    steny    alebo klenby    realizovaná    buď    na    suchú omietku      (al      secco),      do      čerstvej omietky     (al-fresco),     alebo     zmieša- nou technikou fresco-secco
- reštaurovanie a konzervovanie   drevených, polychrómovaných,   pozlátených sôch a drevorezieb - závesných obrazov a rámov - starožitností
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb
Mgr. Miroslav Pribiš
stav pred a po restaurovani restaurovanie soch
umelecké remeslá
umelecko-remeselná dielňa obraz poskodeny zatekajucou vodou a plesnou polychromovanie drevenej sochy restaurovanie sadroveho reliefu odstranovanie poskodeneho laku
   technika   nástennej      maľby   štukovej     alebo      stucco-lustro      /tal./,      štuka leštená,     sa     zakladá     na     tom,     že tvrdnutie     sadry     možno     spomaliť rozličnými       prísadami.       To       nám umož-ňuje     zhotoviť     si     zo     sadry hmotu,    ktorá    sa    dá    za    určitý    čas hniesť    a    modelovať    ako    sochárska hlina   a   po   stvrdnutí   je   pevná,   no   nie krehká    a    dá    sa    ľahko    opracúvať, brúsiť,   vŕtať,   rezať   a   najmä   hladiť   a leštiť.
   (tal.)   je   plošná   výzdoba,   ornamen-tálna alebo    figurálna,    zostavená    z    drobných kociek,      hranolčekov      alebo      kolíčkov, kamenných,      neskôr      sklene-ných,      a keramických,   upevňovaných   do   mäkkej malty,      alebo      tmelu.      V      starovekom Oriente   a   v   antike   sa   používala   kamenná mozaika na výzdo-bu podláh (Pompeje).
plasticka vyzdoba ramu
Olejomaľba      je   často   označo- vaná      ako      najhodnotnejšia ma-liarska    technika.    Zrodila sa   v   15.   storočí   a   u   maliarov získala    obľu-bu    vďaka    svojej odolnosti,               štruk-túrnej rozmanitosti    a    pozvoľné-mu zasychaniu,    ktoré    umožňuje dlhšie pracovať na obraze.
restaurovanie obrazov
nastenná maľba
štukolustro
mozaika
sgrafito
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb
Mgr. Miroslav Pribiš
reštaurovanie a konzervovanie umelecko-remeselná dielňa
reštaurovanie a konzervovanie
- reštaurovanie   historických omietok - štukovej výzdoby - štukolustra - nástenných malieb - mozaiky 
restaurovanie starozitnosti
     (tal.     sgraffiare     -     škrabať)     je     grafická umelecká    technika,    pri    ktorej    dielo    vzniká vyškrabávaním     do     viacvrstvovej     omietky. Odškrabaním    omietky    sa    odkrýva    spodná vrstva   čím   sa   vytvára   motív.   Sgrafito   vzniklo v   Taliansku   v   období   renesancie   ako   typický dekoratívny   prvok   tohto   slohu   a   uplatňovalo sa pri výzdobe fasád, neskôr aj v interiéroch.
   je   farebná   dekorácia   steny   alebo klenby   realizovaná   buď   na   suchú omietku    (al    secco),    do    čerstvej omietky   (al-fresco),   alebo   zmieša- nou technikou fresco-secco
- reštaurovanie a konzervovanie   drevených, polychrómovaných,   pozlátených sôch a drevorezieb - závesných obrazov a rámov - starožitností
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
stav pred a po restaurovani restaurovanie soch
umelecké remeslá
   je    často    označovaná    ako    najhod- notnejšia       maliarska       technika. Zrodila   sa   v   15.   storočí   a   u   ma- liarov   získala   obľubu   vďaka   svojej odolnosti,     štruktúrnej     rozmani- tosti    a    pozvoľnému    zasychaniu, ktoré    umožňuje    dlhšie    pracovať na   obraze .
Reštaurovanie Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským   zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne opraviť    alebo    zdokonaliť.    Činnosť    reštaurátora    začína    dôkladným    prieskumom diela    na    základe    ktorého,    si    reštaurátor    vytvorí    plán    nasledujúce    činnosti. Reštaurátor    musí    predovšetkým    s    pokorou    slúžiť    danému    dielu.    Musí    vedieť potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú veľmi   rozmanité   požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako umelecké,    tak    technické    .    Musí    mať    výtvarné    schopnosti,    aby    dokázal    dielo obnoviť     a     prípadne     doplniť,     dobré     znalosti     dejín     umenia,     predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
obraz poskodeny zatekajucou vodou a plesnou polychromovanie drevenej sochy restaurovanie sadroveho reliefu odstranovanie poskodeneho laku
   technika   nástennej      maľby   štukovej      alebo stucco-lustro   /tal./,   štuka   leštená,   sa   zakladá na   tom,   že   tvrdnutie   sadry   možno   spomaliť rozličnými    prísadami.    To    nám    umož-ňuje zhotoviť   si   zo   sadry   hmotu,   ktorá   sa   dá   za určitý   čas   hniesť   a   modelovať   ako   sochárska hlina   a   po   stvrdnutí   je   pevná,   no   nie   krehká   a dá   sa   ľahko   opracúvať,   brúsiť,   vŕtať,   rezať   a najmä hladiť a leštiť.
     (tal.)     je     plošná     výzdoba,     ornamen-tálna alebo      figurálna,      zostavená      z      drobných kociek,         hranolčekov         alebo         kolíčkov, kamenných,         neskôr         sklene-ných,         a keramických,      upevňovaných      do      mäkkej malty,   alebo   tmelu.   V   starovekom   Oriente   a   v antike    sa    používala    kamenná    mozaika    na výzdo-bu podláh (Pompeje).
restaurovanie obrazov plasticka vyzdoba ramu
olejomaľba
nástenná maľba
mozaika
štukolustro
sgrafito
Velké svaly s fitness suplementy