dielo.eu-predajna-galeria spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov restaurovanie-nastenne-malby-fresky restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-soch restaurovanie-obrazov-a-ramov-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna restaurovanie-obrazov restaurovanie-nastennych-malieb

navštívte predajnú galériu DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov reštaurovanie-starožitností, Nájdu sa ale aj zberateľsky významné predmety z rôznych odborov výtvarného umenia, umeleckých remesiel a priemyselného dizajnu, ktoré sa už dlhšiu dobu nevyrábajú ani nepouživajú, a sú teda pomerne vzácne. Obvykle bývajú zhoto reštaurovanie-starožitností, Nájdu sa ale aj zberateľsky významné predmety z rôznych odborov výtvarného umenia, umeleckých remesiel a priemyselného dizajnu, ktoré sa už dlhšiu dobu nevyrábajú ani nepouživajú, a sú teda pomerne vzácne. Obvykle bývajú zhoto restaurovanie-obrazov-a-ramov, Čistenie, odstraňovanie starých stmavnutých lakov a premalieb. Rentoaláž - nažehľovanie na nové plátno, napínanie plátna na nové podrámy, tmelenie, retušovanie, lakovanie. Reštaurovanie rámov, petrifikácia, ošetrenie proti h restaurovanie-obrazov-a-ramov, Čistenie, odstraňovanie starých stmavnutých lakov a premalieb. Rentoaláž - nažehľovanie na nové plátno, napínanie plátna na nové podrámy, tmelenie, retušovanie, lakovanie. Reštaurovanie rámov, petrifikácia, ošetrenie proti h restaurovanie-obrazov-a-ramov, Čistenie, odstraňovanie starých stmavnutých lakov a premalieb. Rentoaláž - nažehľovanie na nové plátno, napínanie plátna na nové podrámy, tmelenie, retušovanie, lakovanie. Reštaurovanie rámov, petrifikácia, ošetrenie proti h restaurovanie-oltarnej-archtektury restaurovanie-oltarnej-archtektury pozlacovanie-restauratorska-dielna, pozlacovanie 24 karátovým plátkovým zlatom, striebrom, ale aj imitáciami plátkových kovov. Sochy, obrazové rámy, ikony, starožitnosti pozlacovanie-restauratorska-dielna, pozlacovanie 24 karátovým plátkovým zlatom, striebrom, ale aj imitáciami plátkových kovov. Sochy, obrazové rámy, ikony, starožitnosti polychromovanie-restauratorska-dielna, Úlohou polychromie je zvýraznenie a zvýšenie estetického pôsobenia daného predmetu. Jedná sa obvykle o rôznofarebné dotvorenie drevených, kamenných alebo štukových sôch, prípadne aj o pokrývanie väčších plôch farbou polychromovanie-restauratorska-dielna, Úlohou polychromie je zvýraznenie a zvýšenie estetického pôsobenia daného predmetu. Jedná sa obvykle o rôznofarebné dotvorenie drevených, kamenných alebo štukových sôch, prípadne aj o pokrývanie väčších plôch farbou restaurovanie-nastenna-malba, Spevňovanie, zabezpečenie uvoľnenej omietky, čistenie, odsoľovanie, odstraňovanie zákalu a premalieb, fixovanie zvetraného, spráškovateného povrchu maľby, tmelenie poškodeného povrchu, trhlín a trhliniek, dopĺňanie a retušova restaurovanie-nastenna-malba, Spevňovanie, zabezpečenie uvoľnenej omietky, čistenie, odsoľovanie, odstraňovanie zákalu a premalieb, fixovanie zvetraného, spráškovateného povrchu maľby, tmelenie poškodeného povrchu, trhlín a trhliniek, dopĺňanie a retušova Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej form

Reštaurovanie

sochy-restaurovanie-konzervovanie, Cieľom reštaurovania je snaha o čo  najväčšie zachovanie originálnych vrstiev pôvodnej polychrómie s tvarným scelením diela cestou doplnenia chýbajúcich častí so zachovanými plochami sochy-restaurovanie-konzervovanie, Cieľom reštaurovania je snaha o čo  najväčšie zachovanie originálnych vrstiev pôvodnej polychrómie s tvarným scelením diela cestou doplnenia chýbajúcich častí so zachovanými plochami

Galéria

restaurovanie-mozaiky-umelecke-remesla, Reštaurovanie mozaiky na Dome smútku Prešov - Šváby. Vzhľadom na nevhodne použitý materiál v našich zemepisných šírkach, nedostatočná mrazuvzdornosť mozaiky zapríčinila jej značné poškodenie. Keramické jadro absorbo restaurovanie-mozaiky-umelecke-remesla, Reštaurovanie mozaiky na Dome smútku Prešov - Šváby. Vzhľadom na nevhodne použitý materiál v našich zemepisných šírkach, nedostatočná mrazuvzdornosť mozaiky zapríčinila jej značné poškodenie. Keramické jadro absorbo
Reštaurovanie obrazov Reštaurovanie obrazov na plátne, dreve a iných podložkách
Reštaurovanie sôch Reštaurovanie drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov
Reštaurovanie nástenných malieb Reštaurovanie a konzervovanie nástenných malieb a štukovej výzdoby
Reštaurovanie oltárnej architektúry Renovácia a konzervovanie oltárov, polychromovanie, pozalcovanie
Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú jednak pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktoré ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela na základe ktoré

Reštaurátor

čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umelecká dielňa.sk www.facebook.com/restaurovanie.org/ umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie obrazov restaurovanie sôch
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 080 01 prešov
artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237
instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria
dielo.eu-predajna-galeria

predajná galéria DIELO.eu

predaj umeleckej tvorby súčasných  slovenských autorov

Reštaurovanie

starožitností

Reštaurovanie

obrazov a rámov

restaurovanie-oltarnej-architektury restaurovanie-oltarnej-architektury pozlacovanie-restauratorka-dielna

Pozlacovanie

sochy, rámy, ikony…

polychromovanie-restauratorska-dielna

Polychromovanie

sochy, starožitnosti

Reštaurovanie

nástenných malieb

restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov
Reštaurovanie obrazov Reštaurovanie obrazov na plátne, dreve a iných podložkách
Reštaurovanie sôch Reštaurovanie drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov
Reštaurovanie nástenných malieb Reštaurovanie a konzervovanie nástenných malieb a štukovej výzdoby
Reštaurovanie oltárnej architektúry Renovácia a konzervovanie oltárov, polychromovanie, pozalcovanie
spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov restaurovanie-nastenne-malby-fresky restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-soch restaurovanie-obrazov-a-ramov-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna restaurovanie-obrazov restaurovanie-nastennych-malieb Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej form

Reštaurovanie

Galéria

Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú jednak pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktoré ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela na základe ktoré

Reštaurátor

čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie vstup do galérie

Reštaurovanie umeleckých diel

facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
restaurovanie sôch reštaurovanie obrazov reštaurovanie nástenných malieb
pribis@umeleckadielna.sk
© 2021 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa instagram.com/restaurovanie_org/ dielo.eu - predajná galéria artbrucke.de - verkaufsgalerie
+421 907 909 237